Breaking News
Home » Hưu trí » TÍNH LƯƠNG HƯU CỤ THỂ CHO NGƯỜI LÀM VIỆC NHÀ NƯỚC
TÍNH LƯƠNG HƯU CỤ THỂ CHO NGƯỜI LÀM VIỆC NHÀ NƯỚC

TÍNH LƯƠNG HƯU CỤ THỂ CHO NGƯỜI LÀM VIỆC NHÀ NƯỚC

Ông An là kỹ sư cơ khí, tính tới năm 2000 ông đã làmviệc và đóng bảo hiểm cho nhà nước được 15 năm. 5 năm cuối, ông có bậc lưong 2.5 được 36 tháng, bậc lương 2.74 được 24 tháng. Sau năm 2000 ông An làm trong nhà nước với hệ số lương mới. 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu, hệ số lương của ông là 4.51 (hệ số cao nhất theo lương kỹ sư).
Năm 2015 ông An về hưu ở tuổi 60 và có 30 năm đóng BHXH. Tính số tiền lương hưu ông An nhận được. Giả sử lương tối thiểu tính đến khi về hưu là X đồng

Giải
Ông An đã đóng được 30 năm BHXH và nghỉ hưu đúng năm 60 tuổi nên ông An được nhận mức lương hưu cao nhất theo luật bảo hiểm xã hội.
Lương hưu ông An sẽ được tính: 4.51 * X * 75%

Nhận xét của bạn

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>